Vízinövények

Latin név magyar név
Acorus calamus ‘Variegatus’ Tarka levelű kálmos
Acorus gramineus ‘Argenteostriatus’ Pázsitos kálmos
Alisma plantago-aquatica Vízi hídőr
Butomus umbrellatus Virágkáka
Caltha palustris Mocsári gólyahír
Cyperus longus Hosszú palka
Eriophorum angustifolium Keskenylevelű gyapjúsás
Glyceria maxima ‘Variegata’ Vízi harmatkása
Houttuynia cordata ‘Chamaeleon’ Kaméleonlevél
Iris pseudacorus Mocsári nőszirom
Juncus ensifolius Kardlevelű szittyó
Lysichitonamericanus Sárga lápbuzogány
Lythrum salicaria Réti füzény
Mentha aquatica Vízi menta
Myosotis palustris Mocsári nefelejcs
Nuphar lutea Sárga vízitök, tavirózsa
Nymphaea hibridek Tündérrózsa
Orontium aquaticum Vízikonytvirág, aranybunkó
Phragmites australis Közönséges nád
Pontederia cordata Csukahínár, szívlevelű vízijácint
Sagittaria sagittifolia Nyílfű
Schoenoplectus tabenaemontani ‘Zebrinus’ Tarka kötélkáka
Typha angustifolia Keskenylevelű gyékény
Typha minima Apró gyékény